I Jels Fiskeriforening har vi nogle forskellige fiskekort som giver adgang til fiskeri i Jels Neder- og Midtsø, samt nogle regler, som skal overholdes af alle der ønsker at fiske i vores fiskevand.

Du skal have et fiskekort for at kunne fiske i Jels Neder- & Midtsø samt Jels Å. Bor du i Jels’ gamle kirkesogn, kan du blive medlem af Jels Fiskeriforening (se mere herunder). Bor du udenfor Jels’ gamle kirkesogn skal du vælge enten at købe et dagskort, ugekort eller et årskort.

Priserne på vores fiskekort er (børn under 12 år er gratis)

 • Dagkort koster 65,- kr. og gælder til midnat den dag, som er skrevet på fiskekortet.
 • Ugekort koster 200,- kr. og gælder i 7 dage. Den 7. dag slutter ved midnat.
 • Årskort koster 400,- kr. og gælder året ud.
 • Karpekort koster 500,- kr. og giver ret til fiskeri efter karpe med 3 stænger.
 • Bådkort koster 350,- kr. og giver ret til at have båd liggende i søen samt bruge den til fiskeri.

Medlemskab

Hvis du ønsker at være medlem af Jels Fiskeriforening, så kan du købe dit medlemsskab online her. Det er kun borgere indenfor Jels gamle kirkesogn, som kan optages som medlemmer. Et medlemskab gælder i kalenderåret med start fra den 1/1.

Det koster 60,- kr. om året at være medlem af Jels Fiskeriforening.

Ferskvandsfiskerilovens bestemmelser samt lokale regler skal overholdes. Overtrædelse kan medføre kontrolgebyr pålydende 250,- kr. – og i grove tilfælde bortvisning.

Fiskekort kan købes i disse fysiske butikker

Fiskekort kan købes online her

HUSK at uanset om man er medlem eller bruger fiskekort, så skal man have Statsligt lystfiskertegn for at fiske.

Regler for fiskeri i Jels Søerne

Bæredygtighed er kodeordet, så vi i fremtiden kan bibeholde det gode fiskeri, som vores søer tilbyder. Der er plads til alle typer lystfiskere Jels søerne. Så ønsker man at hjemtage en spisefisk, er dette naturligvis stadig fuldt acceptabelt.

Færdsel ved søerne. Vi henstiller til at skiltningen omkring søerne respekteres.

Campering. Det er ikke tilladt at campere ved søerne!

Det er dog tilladt at:

 • Benytte parasol med/uden sider og brollyer/bivier i naturlige farver.

Det er ikke tilladt at:

 • Opslå telte, havepavilloner, pavilloner store bivier e.lign.
 • Man må ikke på nogen måde spærre stier, være støjende eller på anden måde genere andre brugere af naturen. Sørg altid for at holde pladsen pæn og opryddet, og tilstræb generelt at være så diskret som muligt.
 • Båltænding eller brug af åben ild må kun finde sted på de dertil indrettede steder.

Vedr. sejlads med båd

Fiskeri fra egen båd kræver et bådkort. Bådkortet kan kun købes hvis man har et gyldigt årskort til fiskeri i Jels søerne. Bådkortet købes ved foreningens kasserer. Bådmærket skal placeres synligt i båden. Benytter man trailer skal bådmærkets modpart sidde på traileren.

Søens fortøjningspladser må anvendes af brugere med bådkort.

Det er tilladt at bruge småbåde i søerne. Kabinebåde er ikke tilladt. Fremdrift af båden tillades med årer/pagaj eller elmotor. Andre typer af fremdrift må ikke bruges eller være monteret på båden.

Kajak og pontonbåd skal også have bådkort – flydering undtaget.

Både må ikke ligge i vandet fra den 1. december til den 1. april. Både der ikke bliver taget op kan blive fjernet og bortskaffet uden varsel.

Både kan også lejes hos Jels Sø Camping og ved Jels Voldsted.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe eller skrive til kassereren eller formanden – se kontaktinformation under bestyrelse.

Mindstemål

 • Gedder: Mindstemål 60 cm. Alle gedder over 75 cm skal nænsomt genudsættes.
 • Sandarter: Mindstemål 50 cm. Alle sandarter over 65 cm skal nænsomt genudsættes.
 • Aborre: Alle aborre over 35 cm skal nænsomt genudsættes.
 • Karpe: Alle karper skal genudsættes
 • Bækørreder: 30 cm.
 • Havørreder: 40 cm.
 • Laks: 40 cm.
 • Ål: 45 cm.

Undermålsfisk og fredede fisk skal ubetinget genudsættes.

Agnfiskene til fiskeri skal være fanget i søen. Brug af saltvands fisk som agn er forbudt.

Fredningstider

 • Gedder: 15/3 – 1/5.
 • Bækørreder: 1/11 – 16/1.
 • Havørreder: 1/11 – 15/4.
 • Laks: 1/11 – 15/4.
 • Sandarter: 1/5 – 31/5.

Fiskeri i åen er ikke tilladt i perioden: 1/11 – 15/4.