Jels Fiskeriforening er stiftet omkring nytår 1910 – 1911. Ved foreningens 50 års jubilæum i oktober 1960 blev et brev fra redaktør Kamphøvener, Aabenraa, oplæst. I brevet, der var fundet i Landsarkivet, kunne man blandt andet læse, at den tidligere forpagters kontrakt over Jels Søerne udløb i november 1910. Da den nu gældende forpagtningskontrakt mellem Haderslev Statsskovdistrikt under Skov og Naturstyrelsen og Jels Fiskeriforening løber fra den 1. januar, er det nærliggende at tro, at foreningen også er stiftet omkring datoen 1. januar 1911.

I 1943 indførte daværende formand, Niels Nielsen, Jelsgård, følgende i protokollen: “Jels Fiskeriforening er oprettet i 1911. Foreningens første formand var Nicolai Henningsen, og bestyrelsen bestod endvidere af bygmester Hans Baagø, smed Hans Falkenberg, gårdejer Jørgen Ravn og gårdejer Iver Dall”.

Følgende personer alle fra Jels har varetaget formandsposten:

 • Foreningens første formand Nicolai Henningsen, der blev valgt i 1911, blev ved sin bortrejse samme år afløst.
 • Bygmester Hans Baagø fra 1911 – 1924.
 • Snedkermester Nis Skov fra 1924 – 1932.
 • Overmontør Julius Thode fra 1932 – 1934.
 • Proprietær Niels Nielsen fra 1934 – 1935.
 • Overmontør Julius Thode igen fra 1935 – 1951.
 • Julius Rasmussen fra 1951 – 1956.
 • Malermester Jens Petersen fra 1956 – 1957.
 • Frisør Diedrik Petersen fra 1957 – 1960.
 • Kornhandler Verner Schmidt fra 1960 – sin død 1995.
 • Værkfører Børge Tindhof fra 1995 – 2006.
 • Ekspedient Svend Damgård Paulsen fra 2006 – 2007.
 • Kriminalinspektør Børge Baagø Hansen fra 2007 – 2013.
 • Teknikker Jakob Kaadt fra 2013 – 2014.
 • Service Manager Claus Warming Ehmsen fra 2014 – 2017.
 • Køkkenchef Henrik Toftmann Dinesen fra 2017.

Af det meget sparsomme historiske materiale fra foreningens start fremgår, at de første medlemmer har måttet yde endog meget store ofre for at kunne få søerne til rådighed for sognets beboere. Før den tid var det sådan, at andre mennesker ikke måtte ro eller fiske i søerne. Foruden at skulle betale et højt medlemskontingent, var det også nødvendigt i starten at betale ekstra indskud i størrelsesorden svarende til over en almindelig ugeløn for at kunne overholde forpagtningskontrakten.

Da Jarlsborgen blev anlagt for mere end 1000 år siden, havde man fundet det skønneste sted i Sønderjylland, midt i de vældige Farrisskove ved den glimtende perlerække af de 3 næringsrige langsøer i bunden af en tunneldal, skabt af istiden og indbyrdes forbundet af Jels Å.

Men hvor istidens vældige vandmasser fossede, og hvor historiens drama udspilledes, er der nu idyl og stille fred ved de blanke søer og dybe skove, som er resterne af de engang mægtige Farrisskove, som helt op til 1700-tallet strakte sig tværs over Jylland fra Lillebælt i øst til Ribe i vest. Lystfiskere finder her de mest ideelle forhold, hvad enten de kommer på et kort visit eller tager ophold i flere dage.

Forpagtningen omfatter de 3 Jels Søer, der består af Nedersø på 54 ha, Midtsø på 25 ha og Oversø på 9 ha. Der må dog kun fiskes i Midtsø og Nedersø, idet Oversø indtil videre er udlagt som fredet område. Der må kun fiskes, når man har købt fiskekort, dog kan børn under 12 år fiske gratis.

Søerne rummer fiskearterne gedder, ål, ørreder, karper, suder, sandarter, aborrer, brasen og skaller.

I vores årlige aktivitetskalender kan du læse om foreningens aktiviteter. Vi vil gerne særligt fremhæve børne- og junior aktiviteterne, hvor vi bl.a. bruger tiden i vinterhalvåret til undervisning i bl.a. fluebinding og vedligeholdelse af fiskeudstyr.

Årets højdepunkt er den årlige fiskekonkurrence, der altid falder på den sidste søndag i september. Læs mere om vores fiskekonkurrence her.

Jels Fiskeriforening lægger et stort arbejde i at vedligeholde og udbygge de miljø-, fugle- og dyrevenlige forhold i og omkring Jels Søerne i samarbejde med vore samarbejdspartnere og andre interesserede. Foruden at kunne tilbyde gode og naturvenlige fiskepladser rundt om søerne, kan vi også fremhæve det unikke fugleliv i de smukke naturomgivelser omkring søerne. Det er denne samlede helhed af naturoplevelser, vi sammen med alle andre ønsker at værne om og sikre de bedste livs- og vækstbetingelser i fremtiden.

Særlige historiske bemærkninger:

 • 1926 udsattes 40.000 stk. Heltyngel for 126,00 kr.
 • 1928 købte man en svane for 20,00 kr.
 • 1929 har gælden andraget 1.235,31 kr., sammenlignet med i dag er det et fantastisk beløb.
 • 1932 betalte man 10,00 kr. for “Fiskfangen” til generalforsamling.
 • 1934 var forpagtningen 430,00 kr., og der udsattes geddeyngel for 200,00 kr.
 • 1936 betalte man 44,00 kr. for 32 gange spisning ved generalforsamlingen.
 • 1937 kostede et dagkort 1,00 kr.
 • 1939 betalte man 30,00 kr. for kliche “Kender De Jels”.
 • 1943 blev generalforsamlingen udsat på grund af mødeforbud og undtagelsestilstand. Senere var foreningen vært ved en torskespisning, som kostede 4,00 kr. pr. person + smørmærker på 20 gram.
 • 1946 døde der en masse fisk i Oversøen på grund af udledning af kasein (valle) fra Over Lerte Mejeri. Foreningen fik 200,00 kr. i erstatning.
 • 1947 købte man en båd til 343,97 kr., som man bortloddede på lodder hvor af man solgte for 886,00 kr. Overskuddet gik opførelse af kajmuren (bådekajen), som i alt kostede 1781,40 kr. Resten var indsamlet.
 • 1955 tjente man 20,00 kr. ved salg af en opfisket båd.
 • 1956 tjente man 391,09 kr. ved lottospil.
 • 1959 ydede foreningen 270,00 kr. for oprensning af kanalen.
 • 1959 afholdte man fiskekonkurrence for første gang.